Album Tribute to Moniuszko zawiera trzy rozbudowane utwory o charakterze fantazji, oparte na motywach z najbardziej znanych dzieł Stanisława Moniuszki, „przefiltrowane” przez wrażliwość, estetykę i warsztat trzech kompozytorów młodego pokolenia: Wojciecha Kostrzewy, Ignacego Zalewskiego i Mikołaja Majkusiaka. Co warte podkreślenia: nie są to mniej lub bardziej twórcze „opracowania” muzyki autora Strasznego dworu, lecz dzieła przynależne artystycznie do każdego z twórców, „ponieważ przedstawiają ich rozumienie muzyki, a przy tym badają współczesny potencjał i twórczą żywotność dla muzyki nowej spuścizny Stanisława Moniuszki” (Ignacy Zalewski).

To wreszcie nie tylko debata kompozytorów przeszłości i teraźniejszości, lecz przede wszystkim aspekt wykonawczy, wirtuozeria techniczna i dojrzałość artystyczna, które cechują Chopin University Accordion Trio. Niniejsze wydawnictwo stanowi dowód na to, że twórczość czołowego przedstawiciela polskiej opery narodowej jest wciąż obecna i inspirująca.

Tracklista oraz więcej informacji na stronie: https://www.efryderyk.pl/muzyka-wspolczesna/430-tribute-to-moniuszko-ignacy-zalewski-wojciech-kostrzewa-mikolaj-majkusiak-5906874951408.html?fbclid=IwAR1yFy1WP3GOaD4ZBPvia4Fbj49xvfVTYX_a_9wDHz9lm80NS8GOr6W9RkU